CAMPIONAT DE TRUC

Campionat de Truc, el dia 19, 20 i 21 a les 20 hores al Local Social. Participa i Diverteix.