PROVES D’ACCÉS A LES AGRUPACIONS DE LA SOCIETAT

El Divendres dia 5 d’Octubre a les 19:00 hores es faran les proves d’accés a les agrupacions musicals de la societat i que es realitzaran al despatx del mestre director.