INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA

Magnífica acceptació de l’exposició de fotografia de “Santa Cecília i la Mare de Déu”, després de fer una meticulosa selecció entre totes les fotos rebudes, ja que no havia espai per a totes, s’ha inaugurat l’exposició en la qual es va comptar amb l’assistència de membres de la Junta del Patronat de la Mare de Déu del Castell de Cullera, així com també van estar presents, el Pare D. Daniel i les cambreres per a l’any 2019, Marian Aragó i Lourdes Falcó. Com tots vostès saben, l’exposició estara fins al Divendres dia 23. Els posem unes imatges de l’acte.