CONCERT SUSPÈS

Queda suspès el concert d’aquesta vesprada per causes evidents i alienes a l’interes de la societat, com és el despreniment del fals sostre de l’escenari de l’auditori, ja es decidirà quan es pot fer aquest interessant concert, si es pot, a causa de la intensa activitat que registra l’agenda d’actes de la societat, paciència i anem anat, com no pot ser d’altra manera congratular-nos en el fet que haga passat en un moment on no hi havia ningú i no hi ha hagut ni un arrap que lamentar, aixína que aquesta nit al sopar de Vi, cal celebrar que estem tots bé i el sostre ja s’arreglara, aquesta nit tenim dues celebracións, el sopar de germanor de la Familia Ceciliana i l’alegria d’estar tots bé, aixína que endavant i a gaudir de la nit, de la festa i VIXCA SANTA CECILIA.