NOVES TECNOLOGIES ALS CENTRES EDUCATIUS DE LA SOCIETAT

La Societat s’obri a les noves tecnologies en l’Educació, el Centre Professional Santa Cecilia i l’Escola de Musica Mestre Chornet, com vostès saben centres educatius de la societat, compten per a aquest curs entrant 2018/19 amb una pantalla tàctil amb la finalitat d’incrementar les possibilitats educatives per als nostres alumnes, pantalla amb connexió a internet com és normal i que realça i amplia les possibilitats del professorat pel que fa a Capacitat de treball amb l’alumnat. Aquesta inversió es realitza dins d’un programa d’actualització a les noves tècniques en els sistemes d’aprenentatge, mitjançant la utilització de tecnologies d’informació i comunicació també anomenats TIC i que s’aniran incrementant en el temps amb noves aportacions de materal electrònic. Si desitja una educació musical actualitzada, innovadora, interactiva i moderna per als seus fills i filles, a Santa Cecília es la oferim. ¿A que espera?
VIDEO DEMOSTRATIU