DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA

Aquesta web està dedicada a informar sobre temes relatius a la societat en l’àmbit sociocultural i musical de la societat en si.
Però hi ha temes als quals no ens podem quedar a part, ja que són de gran importacia a nivell social. El dia de hui es celebra el dia Internacional contra la lluita del Càncer de Mama, malaltia que per desgràcia afecta moltes de les nostres dones i que per sort cada vegada amb mes possibilitat de curació, encara que no sempre sigua aixína, hui és un dia per a visibilitzar la lluita contra aquesta malaltia majoritàriament femenina, però que afecta també en molta menor quantitat als homes i des d’ací ens solidaritzem i manem el nostre suport a tota persona, especialment les dones per ser qui mes la patixen en la seua lluita contra aquesta malaltia. També recordar als investigadors que fan possibles els avanços de la medicina i que repercutixen en el benestar de tots.