JUNTA DIRECTIVA

President: Sr. ENRIQUE SAPIÑA ESCOLÁ

 

Vicepresident Àrea Artística-Musical i Arxiu:  Sr. JOAN LLUÍS TUR GÓMEZ

Vicepresidenta Àrea Económica-Social: Sra. CRISTINA PLA ARMENGOT

Secretaria: Sra. ANA MARIA PINTO PONS

Vicesecretari i Vocal delegat Àrea Educativa: Sr. PEDRO GRAU GARCIA

“COMISSIONS DE TREBALL de la Vicepresidència Econòmica – Social”

1ª Vocal delegada en la Comissió de Treball de l’área econòmica: Sra. SONIA OLIVERT MARTINEZ

2º  Vocal delegada en la Comissió de Treball de l’área econòmica: Sr. IVAN YAGÜE RENART

Vocals delegades en la Comissió de Treball de l’àrea Social:

Vocal delegada en la Comissió de Treball de Colaboradors/es: Sra. VERÓNICA GAVARRELL MOLINA

Vocal delegada en la Comissió de Treball de Joventut: Sra. ESTER MARTÍNEZ FABREGAT

Vocal delegada en la Comissió de Treball de Protocòl: Sra. ROSA RUANO CASTELLÓ

Vocal delegada en la Comissió de Treball de Documentació: Sra. CLARA MORAT POMAR

Vocals delegats en la Comissió de Treball de Socis/es: Sra. CLARA MORAT POMAR i Sra. ROSA RUANO CASTELLÓ

“COMISSIONS DE TREBALL de la Vicepresidència Artística Musical”

Vocal delegat en la Comissió de Treball Instrumental: Sr. VICENT ESCRIVÀ

Vocal delegat de la Comissió de Treball de Bandes i de la Comissió de Treball de manteniment integral de l’edifici i mesures de seguretat i salut: Sr. FIDEL CANET PUIG

Vocal delegada en la Comissió de Treball d’Orquestres: Sra. RUTH CRESPO NICOLAU

Vocal delegat en la Comissió de Treball de Grup Artístic: Sr. JUAN JOSÉ FERRER SOLANES