La música és un art, una ciència i una tècnica que estimula totes les facultats de l’ésser humà: abstracció, raonament lògic i matemàtic, imaginació, memòria, ordre, creativitat, i perfeccionament dels sentits.

El centre educatiu que depén de l’entitat “Societat Musical Instructiva Santa Cecília” de Cullera, es va inaugurar l’any1980, com acadèmia de música, oferint a més del solfeig,  algunes especialitats instrumentals i la possibilitat de formar-se en les diferents agrupacions, com ara la Banda Sinfònica i l’ Orquestra Simfónica.

L’any 1994, la societat demana a la conselleria i aquesta concedeix l’autorització el dia 8 de Març de 1995 per a fer una Escola de Música,  i naix L’ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECILIA.

El 23 de març de 1999, sent Conseller de Cultura, Educació i Ciència D. Manuel Tarancón Fandos, s’autoritza el Centre Professional, per a impartir Ensenyaments de Música de Grau Elemental i Mitjà,  corresponents a la nova ordenació educativa, amb la denominació genèrica de CENTRE AUTORITZAT D‘ENSENYAMENTS MUSICALS DE GRAU PROFESSIONAL, s’autoritza a més, i fins a la seua extinció, els Ensenyaments de Grau Mitjà corresponents al Pla d’Estudis regulat pel Decret 2618/1966. Sent d’aplicació oficial, des de l’inici del curs acadèmic 1998/99.
Publicat en el DOGV amb numero 3.487 i data del Dimarts  4 de Maig de 1999.

Avui en dia com a denominació oficial: CENTRE AUTORITZAT D’ENSENYANCES ARTÍSTIQUES PROFESSIONALS DE MÚSICA SANTA CECILIA.

En aquest enllaç, poden vostés llegir la fitxa oficial de la conselleria d’Educació, Cultura i Esport. FITXA

En la mateixa, s’ínforma en la pestanya NIVELLS AUTORITZATS, d’els nivells d’estudis. En l’apartat MÚSICA, es pot vore les especialitats instrumentals que està autoritzat el centre per a impartir,  i pel que fa a les ADSCRIPCIONS est deixa constància on està adscrit el centre a efectes administratius de cara a la conselleria.

A les hores, la societat continua mantenint L’ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECILIA per a poder ofertar, classes de reforç de qualsevol assignatura, així com classes per adults i per a xiquets de 3 anys fins els 7 anys.

Amb tres anys d’edat, els més menuts s’inicien en el món musical, a través del sistema KODALY, en el que les cançons, l’expressió corporal i les notes musicals, es conjuguen per a fer més divertides les sessions educatives.

A partir d’els 6 anys passen a 1er d’Iniciació i als 7, 2on d’Iniciació, on comencen el estudi musical ja amb més serietat, però sense oblidar-se de l’edat que tenen els xiquets, als 8 anys ingresen als estudis oficials del centre.

Tambe sìnpartixen classes de Guitarra.

L’any 2012, L’ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, a petició de la Conselleria, a fí d’evitar confusions amb el nom del centre, ens demana que se modifique el nom a l’escola i pasa a nomenar-se ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA MESTRE CHORNET. En aquest enllaç, poden vostés llegir la fitxa oficial de la conselleria d’Educació, Cultura i Esport. FITXA

Cal destacar, que el Centre Professional de Música i L’Escola de Música, esta subvenciodes per la Conselleria D’Educació, Cultura i Esport, a les qual des d’aci agraïm l’esforç que realitza per al manteniment d’aquest Centre Educatiu.

Fotos Ilustratives de les Instalacións.

maria                        vicent

 

 

 

 

 

 

 

Fotos del Auditori, Salo D’actes del Centre CLICA