CÀRRECS DE LA NOVA JUNTA DIRECTIVA

Per la present es comunica a tots/es els/les membres de la S.M.I. SANTA CECILIA DE CULLERA, que per garantir la execució del projecte de treball presentat per la nova Directiva triada com a resultat de les pasades eleccions del dia 18 de Juliol de 2020, la distribució de càrrecs i comissions de treball queda de la següent manera:

President: Sr. PERE MANUEL ARAGÓ

Vicepresident Àrea Artística-Musical i Arxiu:  Sr. JOAN LLUIS TUR GOMEZ

Vicepresidenta Àrea Económica-Social: Sra. CRISTINA PLA ARMENGOT

Secretaria: Sra. ANA MARIA PINTO PONS

Vicesecretari: Sr. ENRIQUE SAPIÑA ESCOLA

“COMISSIONS DE TREBALL de la Vicepresidència Social-Econòmica”

Vocal delegada en la Comissió de Treball de l’área econòmica: Sra. SONIA OLIVERT MARTINEZ

Vocals delegades en la Comissió de Treball de l’àrea Social:

Vocal delegada en la Comissió de Treball de Colaboradors/es: Sra. VERÓNICA GAVARRELL MOLINA

Vocal delegada en la Comissió de Treball de Joventut: Sra. ESTER MARTÍNEZ FABREGAT

Vocal delegada en la Comissió de Treball de Protocòl: Sra. ROSA RUANO CASTELLÓ

Vocal delegada en la Comissió de Treball de Documentació: Sra. CLARA MORAT POMAR

Vocals delegats en la Comissió de Treball de Socis/es:

Sra. CLARA MORAT POMAR

Sr. ENRIQUE SAPIÑA ESCOLÀ

Sra. ROSA RUANO CASTELLÓ

“COMISSIONS DE TREBALL de la Vicepresidència Artística Musical”

Vocal delegat en la Comissió de Treball Instrumental: Sr. VICENT ESCRIVÀ

Vocal delegat en la Comissió de Treball de Bandes: Sr. FIDEL CANET PUIG

Vocal delegada en la Comissió de Treball d’Orquestres: Sra. RUTH CRESPO NICOLAU

Vocal delegat en la Comissió de Treball de Grup Artístic: Sr. JUAN JOSÉ FERRER SOLANES

Vocal delegat Àrea educativa: Sr. PEDRO GRAU GARCIA