DATA I HORA PROVES D’ACCÉS ENSENYANCES PROFESSIONALS

El Dimarts dia 7 de Juliol a les 16 h. se celebraran les proves d’accés a Ensenyances Professionals al Centre Professional de Música Santa Cecilia.

Aquest fitxer de baix conté l’informació de mesures a prendre en compte per a la realització de la prova, pel que és convenient la seua lectura ja que és del seu interés.

4 MESURES A TINDRE EN COMPTE PER A REALITZAR LA PROVA

També és del seu interès la lectura del Pla de Contingència i Continuïtat

PLA DE CONTINGÈNCIA

“ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES D’ACCÉS A E. ELEMENTALS I E. PROFESSIONALS DE MÚSICA