PLA DE CONTINGÈNCIA PER AL C.P.M. SANTA CECÍLIA I LA E.M. MESTRE CHORNET

D’acord amb les recomanacions que tant el Ministeri de Sanitat com la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública té disponibles per a tota la població, al Centre professional de Música Santa Cecilia i a l’Escola de Música Mestre Chornet, l’equip directiu amb el seu Director al capdavant, han desenvolupat el Pla de Contingència que l’administració educativa ens exigeix per al personal docent i no docent del centre educatiu, per a les actuacions que siguen estrictament necessàries i complisquen amb les previsions realitzades per les autoritats en prevenció i erradicació del Covid-19.

Aquest document és un document obert que s’anirà actualitzant segons vagen canviant les informacions i obligacions sobre aquest tema durant la transició a la nova normalitat, així com els criteris de les autoritats respecte al nou curs escolar, pel qual, aquest que es mostra és només d’informació a dia de hui i que no es mostrara de nou cada vegada que s’actualitze, només és per informar que es compleixen i s’esta atent a les instruccions de les autoritats.

Moltes Gracies.

CLIQUE EN L’ENLLAÇ PER A VEURE EL DOCUMENT DE CONTINGÈNCIA

(Actualització) Mesures complementàries a Plans de Contingència i Continuitat