PROVES D’INGRÉS I ACCÉS A LES ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA

Del dia 18 de Maig a 25 de Maig, s’obri el termini d’inscripció per a les proves d’ingrés i accés als Ensenyaments Elementals de Música per al curs 2020/2021.
Aquesta Inscripció, es realitzara telemàticament i durant aquestes dates per ordre expressa de la Conselleria d’Educació.

En l’enllaç d’ací baix tenen l’informació a l’ús.

“CLIQUE ACÍ PER A L’INSCRIPCIÓ”