NORMES PER AL PROCÉS ELECTORAL

Convocades eleccions a la Junta Directiva de la nostra Societat Musical  Instructiva Santa Cecilia per al proper dia 18 de Juliol de 2020, es publiquen les següents notes aclaratòries:

  • La jornada electoral del proper dia 18 de Juliol de 2020, començarà a les 16 hores i acabarà a les 20 hores.

  • Modalitat de vot:

  1. Cada soci podrà votar personalment acudint a la Societat Musical, en l’horari acordat abans, per votar s’haurà d’identificar amb el DNI i portar en sobre tancat la votació d’una de les dos candidatures presentades.

  2. Vot per Correu: Els socis que no puguen acudir el dia 18 de Juliol de 2020 a la Societat Musical per votar personalment, podràn votar per correu de la següent manera:

A- El socis que voten per correu ho hauràn de fer fins el dia 13 de Juliol de 2020.

B- S’introduirà la candidatura en un sobre blanc tancat.

C- El sobre tancat amb el vot s’introduïrà en un altre sobre amb la fotocòpia del DNI i s’enviarà per correu certificat amb segell d’enviament a la Societat Musical Instructiva Santa Cecilia. Carrer del Riu nº 7. c.p. 46400. Cullera (Valencia), indicant en el sobre VOTACIÓ JUNTA DIRECTIVA. Tot allò per garantir el vot secret.

D- Cal enviar el resguard de correus, al correu electrònic de la societat, a saber: info@santaceciliacullera.com, per tal de tenir constància de l’enviament per si no arriba abans del dia 18 de Juliol.

     3. Delegació de Vot: Cada soci podrà obtindre dos delegacions de vot, les quals es faràn mitjançant el model facilitat per la Societat i amb la fotocòpia del DNI per comprobar l’autenticació de la signatura del vot delegat.

 

CANDIDATURES PER ORDRE DE PRESENTACIÓ

LLISTAT DE LA CANDIDATURA PER VORE O IMPRIMIR PER AL VOT PER CORREU

LLISTAT DE LA CANDIDATURA PER VORE O IMPRIMIR PER AL VOT PER CORREU 

================================================================

LLISTAT GENERAL DE SOCIS I SÒCIES AMB DRET A VOT

LLISTAT DE SOCIS I SÒCIES MÚSICS AMB DRET A VOT

LLISTAT DE SOCIS I SÒCIES DEL GRUP ARTISTIC AMB DRET A VOT

ARXIU PER EFECTUAR LA DELEGACIÓ DEL VOT

Informar-los que aquests llistats es troben en el tauler d’anuncis de la societat per a la comprovació dels socis i sòcies que ho desitgen, així com recordar que només poden votar els socis i sòcies majors de 18 anys com és normal.