NORMES PER AL PROCÉS ELECTORAL

Reunits en el matí del dia 11 de Març del present any, una representació de la Junta Directiva actual, amb representants de les dos candidatures presentades a eleccions a Junta Directiva, amb la finalitat de consensuar xicotetes discrepàncies en la forma d’efectuar les eleccions i que es realitzen amb la major normalitat. Acorden les següents normes que es publiquen en aquesta nota informativa.

NOTA INFORMATIVA PROCÉS ELECTORAL

Convocades eleccions a la Junta Directiva de la nostra Societat Musical  Instructiva Santa Cecilia per al proper dia 28 de Març de 2020, es publiquen les següents notes aclaratòries:

  • La jornada electoral del proper dia 28 de Març de 2020, començarà a les 16 hores i acabarà a les 20 hores.

  • Modalitat de vot:

  1. Cada soci podrà votar personalment acudint a la Societat Musical, en l’horari acordat abans, per votar s’haurà d’identificar amb el DNI i portar en sobre tancat la votació d’una de les dos candidatures presentades.

  2. Vot per Correu: Els socis que no puguen acudir el dia 28 de Març de 2020 a la Societat Musical per votar personalment, podràn votar per correu de la següent manera:

A- El socis que voten per correu ho hauràn de fer fins el dia 23 de Març de 2020.

B- S’introduirà la candidatura en un sobre blanc tancat.

C- El sobre tancat amb el vot s’introduïrà en un altre sobre amb la fotocòpia del DNI i s’enviarà per correu certificat amb segell d’enviament a la Societat Musical Instructiva Santa Cecilia. Carrer del Riu nº 7. c.p. 46400. Cullera (Valencia), indicant en el sobre VOTACIÓ JUNTA DIRECTIVA. Tot allò per garantir el vot secret.

D- Cal enviar el resguard de correus, al correu electrònic de la societat, a saber: info@santaceciliacullera.com, per tal de tenir constància de l’enviament per si no arriba abans del dia 28 de Març.

     3. Delegació de Vot: Cada soci podrà obtindre dos delegacions de vot, les quals es faràn mitjançant el model facilitat per la Societat i amb la fotocòpia del DNI per comprobar l’autenticació de la signatura del vot delegat.

CANDIDATURES PER ORDRE DE PRESENTACIÓ

LLISTAT DE LA CANDIDATURA PER VORE O IMPRIMIR PER AL VOT PER CORREU

LLISTAT DE LA CANDIDATURA PER VORE O IMPRIMIR PER AL VOT PER CORREU 

================================================================

LLISTAT GENERAL DE SOCIS I SÒCIES AMB DRET A VOT

LLISTAT DE SOCIS I SÒCIES MÚSICS AMB DRET A VOT

LLISTAT DE SOCIS I SÒCIES DEL GRUP ARTISTIC AMB DRET A VOT

ARXIU PER EFECTUAR LA DELEGACIÓ DEL VOT

Informar-los que aquests llistats es troben en el tauler d’anuncis de la societat per a la comprovació dels socis i sòcies que ho desitgen, així com recordar que només poden votar els socis i sòcies majors de 18 anys com és normal.