AUDICIONS DEL 1ER TRIMESTRE DEL CENTRE PROFESSIONAL DE MUSICA SANTA CECÍLIA

Durant els dies 16 al 19 del present mes i en el Centre, s’oferiran en obert al públic, les audicions trimestrals de musica a càrrec dels alumnes del nostre centre professional, en aquest cas les corresponents al primer trimestre del curs actual. Aci els deixem la programació dels mateixos per si és del seu interès assistir.