PROVES D’ACCÉS Al CENTRE PROFESSIONAL

PROVA D’APTITUDS MUSICALS PER A l’ACCÉS A ENSENYAMENTS ELEMENTALS

El proper Dijous dia 5 de Setembre, a les 16:00 hores de la vesprada a l’aula número 2, es realitzarà la prova d’accés a 1er de Ensenyaments Elementals.
L’alumnat només necessitarà un estoig amb llapis i goma d’esborrar per poder realitzar aquesta prova.

 

PROVA ACCÉS A ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

El proper Dijous dia 5 de Setembre, a les 17:00 hores de la vesprada a l’aula número 8, es realitzarà la prova d’accés a 1er de Ensenyaments Professionals. L’alumnat  necessitarà portar l’instrument per poder realitzar aquesta prova.