“AVÍS” INTERCANVI DE DATES DE CONCERT

El proxim concert a celebrar per una agrupació de la nostra Societat dins de la temporada de Concerts d’Hivern que s’ofereix a l’Auditori Municipal del Mercat, és el dia 20 d’aquest mes de Gener. Per circumstàncies, aquest concert que estava programat per a l’actuació de la nostra Orquestra Sinfónica s’oferirà el dia 3 de Febrer i el del dia 3 de Febrer que estava programat per a la Banda Juvenil s’oferirà el dia 20 de Gener, per la qual s’han intercaviat les dates de les actuacions de les dues Agrupacions. També s’ha modificat la Segona Part del concert del dia 20 de Gener que oferirà la Banda Juvenil de la Societat i que deixem ací la programació tal com s’interpretarà. Perdonen les molèsties i moltes gràcies.