PROFESSOR DE LLENGUATGE MUSICAL

S’obri borsa de treball per a cobrir plaça de “Professor de Llenguatge Musical”

Lloc de Trebal:
     – Centre Professional de Musica Santa Cecília i Escola de Musica Mestre Chornet
       Centres que pertanyent a la Societat Musical Instructiva Santa Cecilia, Carrer del Riu nº 7, Cullera

Requisits: Qualsevol d’aquestes tres Titulacions.
     – Títol Superior de Música, Pedagogia del Llenguatge i l’Educació Musical
     – Títol de Professor de Solfeig, Teoria de la Música, Transposició i Acompanyament del pla regulat conforme al  D. 2618/1966.
     – Títol de Professor Superior de Solfeig, Teoria de la Música, Transposició i Acompanyament del pla regulat conforme al D. 2618/1966.

Enviar Curriculum a la següent adreça: escola@santaceciliacullera.com

El termini de recepció de sol·licituds es tancarà el dia 30 de Juny.