OFERTA DE TREBALL PER A PROFESSOR/A DE LLENGUATGE MUSICAL I PROFESSOR/A DE PIANO

S’obri borsa de treball per a cobrir plaça de “Professor/a de Llenguatge Musical”  i per a “Professor/a de Piano”

Lloc de Trebal:
     – Centre Professional de Musica Santa Cecília i Escola de Musica Mestre Chornet
       Centres que pertanyent a la Societat Musical Instructiva Santa Cecilia, Carrer del Riu nº 7, Cullera

Requisits per Professor/a de Llenguatge Musical: Qualsevol d’aquestes tres Titulacions.
     – Títol Superior de Música, Pedagogia del Llenguatge i l’Educació Musical
     – Títol de Professor/a de Solfeig, Teoria de la Música, Transposició i Acompanyament del pla regulat conforme al  D. 2618/1966.
     – Títol de Professor/a Superior de Solfeig, Teoria de la Música, Transposició i Acompanyament del pla regulat conforme al D. 2618/1966.

Requisits per Professor/a de Piano: Titol Professor/a Superior de Piano o Titol Professor/a de Piano del Pla 66.

Són dos places independents, pero est valorara si coincideixen en el mateix professor/a.

Enviar Curriculum a la següent adreça: escola@santaceciliacullera.com

El termini de recepció de sol·licituds es tancarà el dia 31 de Agost de 2019.