JORNADA FORMATIVA SOBRE EL NOU DECRET D’ESCOLES DE MÚSICA

La Societat va acollir el dissabte dia 22 de Febrer, una jornada al voltant del projecte educatiu de l’Escoles de Música al auditori de la societat, organitzada per la Federació de Societats Musicals. Les Escoles de Musica, es voran obligades en un termini de 5 anys a confeccionar este document que inclourà entre altres particularitats la seua programació didàctica.

Les jornades adreçades a professors de centres autoritzats i escoles de música, han tingut com objectiu principal fer complir la normativa que estableix el nou decret del 5 de juliol de 2013, pel qual es regulen les Escoles de Música de la Comunitat Valenciana.

El PEC (Projecte Educatiu del Centre), que a més servirà per regular la metodologia del centre, suposarà també la normalització dels estudis de música i afavorirà important novetats didàctiques, com ara, el fet d’impartir les classes instrumentals  en grup i no individuals, entre altres.

En la jornada, va participar com ponent Remigi Morant, professor de la Universitat de València qui explicà als docents com elaborar el Projecte Educatiu del Centre. Així mateix els 120 professors i directors d’escoles de Musica, de la província de València que van formar part d’aquesta iniciativa, van poder escolar els testimonis de professionals que ja han aplicat el projecte al seu centre.

Presentacio

Asistens