junio 5, 2020

PLA DE CONTINGÈNCIA PER AL C.P.M. SANTA CECÍLIA I LA E.M. MESTRE CHORNET

D’acord amb les recomanacions que tant el Ministeri de Sanitat com la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública té disponibles per a tota la població, al Centre professional de Música Santa Cecilia i a l’Escola de Música Mestre Chornet, l’equip directiu
Read More