julio 3, 2017

MISSA PER JOSÉ OLIVER “EL SABATERET”

El dia 7 de Maig s’incinera el cos del nostre músic José Oliver “el Sabateret”, a la ciutat de Madrit on residia. El proper dia 7 de Juliol, a les 19 hores, es celebrarà una missa de sufragi per la seua ànima, on assistirà la seua família i on per darrere vegada
Read More